გენერალი

პანაკური სითხე კატებისთვის

პანაკური სითხე კატებისთვის

პანაკური სითხე კატებისთვის არის ფართო სპექტრის, აქტუალურ ინსექტიციდს. Animal Poison Control Center-ისა და Animal Rights Canada-ის თანახმად, 4-დან 1 განზავებამ მოკლა რწყილები და ტკიპები. თუმცა, არ ჩატარებულა კვლევები ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მისი ტოქსიკური პოტენციალის გამოსაკვლევად. მწვავე პერორალური ტოქსიკურობის კვლევაში, არცერთ სამკურნალო ჯგუფში არ იყო სიკვდილიანობა.

Მწვავე ტოქსიკურობის:

კატებს მკურნალობდნენ 1250 მგ/კგ-მდე დოზით. არ დაფიქსირებულა სიკვდილიანობა ან მკურნალობასთან დაკავშირებული კლინიკური ნიშნები 28 დღიანი დაკვირვების პერიოდში.

ცხოველთა შხამის კონტროლის ცენტრის თანახმად, ძაღლები ძალიან მგრძნობიარენი არიან პირეტრინების მიმართ. ცნობილია, რომ 10-დან 1 განზავება კლავს რწყილებს და ტკიპებს. თუმცა, არ ჩატარებულა კვლევები ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მისი ტოქსიკური პოტენციალის გამოსაკვლევად. მწვავე ორალური ტოქსიკურობის კვლევაში, არცერთ სამკურნალო ჯგუფში არ დაფიქსირებულა სიკვდილიანობა ან მკურნალობასთან დაკავშირებული კლინიკური ნიშნები.

Მწვავე ტოქსიკურობის:

ძაღლებს მკურნალობდნენ 2500 მგ/კგ-მდე დოზებით. არ დაფიქსირებულა სიკვდილიანობა ან მკურნალობასთან დაკავშირებული კლინიკური ნიშნები 21 დღიანი დაკვირვების პერიოდში.

პერორალური ტოქსიკურობის კვლევაში მამრი ვირთხები მკურნალობდნენ 7500 მგ/კგ-მდე დოზებით. ერთმა ვირთხამ მიიღო 7,500 მგ/კგ და მოკვდა 28 დღეს. მნიშვნელოვანი ცვლილებები წონაში, კლინიკურ ნიშნებში, ჰემატოლოგიაში ან შარდის ანალიზში არ დაფიქსირებულა.

არ ჩატარებულა კვლევები ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე ამ პროდუქტის 1/5 განზავების უსაფრთხოების შესასწავლად.

ორალური ტოქსიკურობა:

მამრ და მდედრ ძაღლებს აძლევდნენ პროდუქტის 1-დან 5-დან, 1-დან 10-დან და 1-დან 20-მდე განზავებით პერორალური განზავებით, დოზით 2500 მგ/კგ/დღეში 28 დღის განმავლობაში. არცერთ ჯგუფში არ დაფიქსირებულა სიკვდილი ან მკურნალობასთან დაკავშირებული კლინიკური ნიშნები.

მამრ და მდედრ ვირთხებს მიიღეს პროდუქტის 1-დან 5-დან, 1-დან 10-დან და 1-დან 20-მდე განზავებით პერორალური გაყვანით დოზით 2500 მგ/კგ/დღეში 28 დღის განმავლობაში. ყველა ცხოველს აკვირდებოდნენ ტოქსიკურობაზე, კლინიკურ ნიშნებზე, წონაზე, საკვებისა და წყლის მოხმარებაზე და შარდის ანალიზზე პირველ და 28 დღეს. სიკვდილიანობის ან მკურნალობასთან დაკავშირებული კლინიკური ნიშნები არ დაფიქსირებულა. არ იყო მნიშვნელოვანი ცვლილებები სხეულის წონაში, კლინიკურ ნიშნებში, ჰემატოლოგიაში ან შარდის ანალიზში.

კანცეროგენულობა:

ორწლიან კვლევაში არ დაფიქსირებულა ნაერთებთან დაკავშირებული სიკვდილი ან სხეულის წონის დაქვეითება, ნაერთთან დაკავშირებული უხეში ნეკროფსიის დაზიანება და ნაერთთან დაკავშირებული ჰისტოპათოლოგიური ცვლილებები ვირთხებსა და თაგვებში.

გენოტოქსიკურობა:

არ დაფიქსირებულა ქრომოსომული დაზიანება ან მიკრობირთვების ინდუქცია in vitro კონცენტრაციებში 1-დან 100 მიკროგ/მლ-მდე.

კანცეროგენულობა:

ჩატარდა ორწლიანი კვლევა, რომელშიც 50 მდედრობითი სქესის და 50 მამრი Crl:CD(SD) ვირთხების ჯგუფებს იღებდნენ პროდუქტის 2,500 მგ/კგ/დღეში გაჟონვით 104 კვირის განმავლობაში. არ იყო ნაერთებთან დაკავშირებული სიკვდილი ან სხეულის წონის დაკლება, ნაერთთან დაკავშირებული უხეში ნეკროფსიის დაზიანება და ნაერთთან დაკავშირებული ჰისტოლოგიური ცვლილებები ვირთხებში ან თაგვებში.

გენოტოქსიკურობა:

არ დაფიქსირებულა ქრომოსომული დაზიანება ან მიკრობირთვების ინდუქცია in vitro კონცენტრაციებში 1-დან 100 მიკროგ/მლ-მდე.

კანცეროგენულობა:

ჩატარდა ორწლიანი კვლევა, რომელშიც 50 მდედრობითი სქესის და 50 მამრი Crl:CD(SD) ვირთხების ჯგუფებს იღებდნენ პროდუქტის 2,500 მგ/კგ/დღეში გაჟონვით 104 კვირის განმავლობაში. არ იყო ნაერთებთან დაკავშირებული სიკვდილი ან სხეულის წონის დაკლება, ნაერთთან დაკავშირებული უხეში ნეკროფსიის დაზიანება და ნაერთთან დაკავშირებული ჰისტოლოგიური ცვლილებები ვირთხებში ან თაგვებში.

გენოტოქსიკურობა:

არ დაფიქსირებულა ქრომოსომული დაზიანება ან მიკრობირთვების ინდუქცია in vitro კონცენტრაციებში 1-დან 100 მიკროგ/მლ-მდე.

კანცეროგენობა:

ჩატარდა ორწლიანი კვლევა, რომელშიც 50 მდედრობითი სქესის და 50 მამრი Crl:CD(SD) ვირთხების ჯგუფებს მიიღეს პროდუქტის 2,500 მგ/კგ/დღეში გაჟონვის გზით 104 კვირის განმავლობაში. არ იყო ნაერთებთან დაკავშირებული სიკვდილი ან სხეულის წონის დაკლება, ნაერთთან დაკავშირებული უხეში ნეკროფსიის დაზიანება და ნაერთთან დაკავშირებული ჰისტოლოგიური ცვლილებები ვირთხებში ან თაგვებში.

გენოტოქსიკურობა:

არ დაფიქსირებულა ქრომოსომული დაზიანება ან მიკრობირთვების ინდუქცია in vitro კონცენტრაციებში 1-დან 100 მიკროგ/მლ-მდე.

კანცეროგენობა:

ჩატარდა ორწლიანი კვლევა, რომელშიც 50 მდედრობითი სქესის და 50 მამრი Crl:CD(SD) ვირთხების ჯგუფებს იღებდნენ პროდუქტის 2,500 მგ/კგ/დღეში გაჟონვით 104 კვირის განმავლობაში. არ იყო ნაერთებთან დაკავშირებული სიკვდილი ან სხეულის წონის დაკლება, ნაერთთან დაკავშირებული უხეში ნეკროფსიის დაზიანება და ნაერთთან დაკავშირებული ჰისტოლოგიური ცვლილებები ვირთხებში ან თაგვებში.

გენოტოქსიკურობა:

არ დაფიქსირებულა ქრომოსომული დაზიანება ან მიკრობირთვების ინდუქცია in vitro კონცენტრაციებში 1-დან 100 მიკროგ/მლ-მდე.

კანცეროგენობა:

ჩატარდა ორწლიანი კვლევა, რომელშიც 50 მდედრობითი სქესის და 50 მამრი Crl:CD(SD) ვირთხების ჯგუფებს იღებდნენ პროდუქტის 2,500 მგ/კგ/დღეში გაჟონვით 104 კვირის განმავლობაში. არ იყო ნაერთებთან დაკავშირებული სიკვდილი ან სხეულის წონის დაკლება, ნაერთთან დაკავშირებული უხეში ნეკროფსიის დაზიანება და ნაერთთან დაკავშირებული ჰისტოლოგიური ცვლილებები ვირთხებში ან თაგვებში.

გენოტოქსიკურობა:

არ დაფიქსირებულა ქრომოსომული დაზიანება ან მიკრობირთვების ინდუქცია in vitro კონცენტრაციებში 1-დან 100 მიკროგ/მლ-მდე.

კანცეროგენულობა:

ჩატარდა ორწლიანი კვლევა, რომელშიც 50 მდედრობითი სქესის და 50 მამრი Crl:CD(SD) ვირთხების ჯგუფებს მიიღეს პროდუქტის 2,500 მგ/კგ/დღეში გაჟონვის გზით 104 კვირის განმავლობაში. არ იყო ნაერთებთან დაკავშირებული სიკვდილი ან სხეულის წონის დაკლება, ნაერთთან დაკავშირებული უხეში ნეკროფსიის დაზიანება და ნაერთთან დაკავშირებული ჰისტოლოგიური ცვლილებები ვირთხებში ან თაგვებში.

გენოტოქსიკურობა:

არ დაფიქსირებულა ქრომოსომული დაზიანება ან მიკრობირთვების ინდუქცია in vitro კონცენტრაციებში 1-დან 100 მიკროგ/მლ-მდე.

კანცეროგენობა:

ჩატარდა ორწლიანი კვლევა, რომელშიც 50 მდედრობითი სქესის და 50 მამრი Crl:CD(SD) ვირთხების ჯგუფებს იღებდნენ პროდუქტის 2,500 მგ/კგ/დღეში გაჟონვით 104 კვირის განმავლობაში. არ იყო ნაერთებთან დაკავშირებული სიკვდილი ან სხეულის წონის დაკლება, ნაერთთან დაკავშირებული უხეში ნეკროფსიის დაზიანება და ნაერთთან დაკავშირებული ჰისტოლოგიური ცვლილებები ვირთხებში ან თაგვებში.

გენოტოქსიკურობა:

არ დაფიქსირებულა ქრომოსომული დაზიანება ან მიკრობირთვების ინდუქცია in vitro კონცენტრაციებში 1-დან 100 მიკროგ/მლ-მდე.

კანცეროგენობა:

ჩატარდა ორწლიანი კვლევა, რომელშიც 50 მდედრობითი სქესის და 50 მამრი Crl:CD(SD) ვირთხების ჯგუფებს იღებდნენ პროდუქტის 2,500 მგ/კგ/დღეში გაჟონვით 104 კვირის განმავლობაში. არ იყო ნაერთებთან დაკავშირებული სიკვდილი ან სხეულის წონის დაკლება, ნაერთთან დაკავშირებული უხეში ნეკროფსიის დაზიანება და ნაერთთან დაკავშირებული ჰისტოლოგიური ცვლილებები ვირთხებში ან თაგვებში.

გენოტოქსიკურობა:

არ დაფიქსირებულა ქრომოსომული დაზიანება ან მიკრობირთვების ინდუქცია in vitro კონცენტრაციებში 1-დან 100 მიკროგ/მლ-მდე.

კანცეროგენობა:

ჩატარდა ორწლიანი კვლევა, რომელშიც 50 მდედრობითი სქესის და 50 მამრი Crl:CD(SD) ვირთხების ჯგუფს მიიღეს პროდუქტის 2,500 მგ/კგ/დღეში გაჟონვის გზით.


Უყურე ვიდეოს: Мысыққа киім (იანვარი 2022).