ზოგადი

პარაზიტის რჩევა

პარაზიტის რჩევა

ზოგადად რომ ვთქვათ, ტესტებმა გამოიყენეს იმის დადგენა, აქვს თუ არა ცხენს ამჟამად პარაზიტიზებული შეზღუდვები, რადგან შესაძლოა პარაზიტებს კვერცხუჯრედი არ ჰქონდეს. ამრიგად, პარაზიტების უარყოფითი ფეკალური ტესტები არ უნდა იქნას განმარტებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცხენში არ არის რაიმე ლარვები. გარდა ამისა, პარაზიტების მიერ მიყენებულმა ზარალმა შეიძლება ნაწლავის დარღვევა გამოიწვიოს პარაზიტების აღმოფხვრის შემდეგ დიდი ხნის შემდეგ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის წაიკითხეთ სტატია Equine Parasite Control.