ზოგადი

რჩევები ცხენის დაქირავებასთან დაკავშირებით

რჩევები ცხენის დაქირავებასთან დაკავშირებით

ლიზინგი მოდის ორი ძირითადი სახეობით: წილის პანსიონი და სრული იჯარა. წილის პანსიონით მეპატრონე იჯარით ატარებს თავის ცხენს მეიჯარეს, კვირაში გარკვეულ დღეებში გასეირნებისათვის. სრული იჯარა საშუალებას აძლევს მეპატრონეს ცხენის სრული დაქირავება და მოიჯარეს შეუძლია ყოველდღე ცხენოსნობა. ლიზინგის საფასური ჩვეულებრივ მოიცავს ცხენის ყოველთვიურ დაფას, ფეხსაცმლის და რუტინულ ვეტერინარულ მკურნალობას. წილის პანსიონით ქირავნობის საფასური იქნება სრული იჯარის სრული ნახევარი. თუ ცხენი მძიმედ ავადდება ან დაშავდა, ჩვეულებრივ მეპატრონეს ევალება ცხენის ვეტერინარული გადასახადები.

დამატებითი ინფორმაციისთვის წაიკითხეთ მოთხრობა How to Horse Horse.